Legislatie Europeana

« Înapoi

DIRECTIVA 2004/17/CΕ A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

DIRECTIVA 2004/17/CΕ A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale