Legislatie Europeana

« Înapoi

DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii

DIRECTIVA 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I A CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii