Comunicate de presa

« Înapoi

Cine sunt oamenii care se ocupă de achizițiile publice: profil general

 

Funcționari publici sau personal contractual, cu studii superioare, cu pregătire de bază în științe tehnice, economice sau alte domenii,  iată numai câteva aspecte generale din profilul angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor, din cadrul autorităților contractante. Faptul că achizițiile publice le ocupă celor mai mulți peste 75% din activitatea curentă relevă necesitatea creării funcției de consilier în achiziții publice.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (A.N.A.P.) a întocmit o analiză a personalului cu atribuții în derularea procedurilor de achiziții publice din rândul autorităților contractante. Datele au fost solicitate printr-un chestionar la care au răspuns 5.791 de angajați din diferite categorii de autorități publice centrale și locale, plus companii naționale și regii autonome, pe perioada a trei luni, până la data de 7 ianuarie 2014.

În România există în prezent peste 15.000 de autorităţi contractante, dintre care o medie anuală de 7.300 de autorităţi au desfăşurat achiziţii publice în perioada 2007-2014.

Rezultatele analizei arată că mai mult de jumătate din angajații din autoritățile contractante care se ocupă de proceduri de achiziții publice au statut de funcționari publici, restul fiind personal contractual. Din total, aproape 90% au studii superioare.

Peste o treime dintre angajații care se ocupă de procedurile de achiziții au declarat că acest domeniu le acoperă în întregime activitatea (aproximativ 2.000 de persoane). Peste 18% (circa 1.000 de persoane) dintre aceștia au declarat că au atribuții în domeniul achizițiilor în proporție de peste 75% din activitatea lor, iar cei care se ocupă de achiziții în mai puțin de un sfert din timpul de lucru reprezintă circa 17% din total.Cei mai muți respondenți la chestionar, peste o treime, provin din unitățile administrativ-teritoriale. 20% dintre aceștia lucrează în cadrul unei instituții centrale, restul – în alte categorii de autorități contractante, precum companii de stat, consilii județene și altele.

Analiza a fost realizată cu scopul de a fundamenta și iniția demersurile pentru crearea funcției de consilier pentru achiziții publice în cadrul autorităților contractante și vine să completeze cu date concrete informațiile la nivel de sistem privind pregătirea profesională a personalului din domeniu.

Starea de fapt și soluțiile sunt incluse în documentul de bază al Reformei din sistem: Strategia Națională în domeniul achiziţiilor publice (link la Strategie, din sectiunea Legislatie).  

 Documentul arată care este situația, în acest moment, în România:

Potrivit legislaţiei în vigoare, fiecare autoritate contractantă trebuie să prevadă în structura sa organizatorică un compartiment specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică. Unii funcţionari au ca sarcină exclusivă efectuarea procedurilor de achiziţii, în timp ce alţii efectuează şi alte sarcini permanente, implicarea în achiziţii publice fiind marginală, activată numai în caz de nevoie.

  • În general, personalul care se ocupă de achiziţii are pregătire profesională diferită (ingineri, economişti, profesori etc.), prin urmare, cunoştinţele de achiziţii publice sunt dobândite în decursul anilor şi nu în urma unor studii speciale în domeniu. În cel mai bun caz, ei pot fi absolvenţii unor cursuri de instruire de scurtă durată, între 4 şi 8 zile, concepute conform standardului ocupaţional pentru ocupaţia de expert achiziţii publice.
  • Nu există un proces de profesionalizare sau de planificare a carierei în domeniul achiziţiilor publice din România. În plus, nu există o diferenţiere formală între un angajat responsabil de achiziţii şi un specialist în achiziţii, deoarece nu există o cultură în privinţa "calificării în domeniul achiziţiilor publice".
  • Mai mult, nu există o legătură între performanţa personalului de achiziţii şi nivelul de remunerare al acestuia. Remunerarea personalului nu este proporţională cu complexitatea muncii şi este necompetitivă comparativ cu salariile personalului ce se ocupă de achiziţii din sectorul privat. Lipsa unei motivaţii pozitive este recunoscută ca fiind o problemă de sistem.

În Strategia Națională sunt incluse și soluții, precum Introducerea unei cariere profesionale pentru personalul responsabil cu achiziţiile publice și crearea funcției de consilier în achiziții publice..

Măsurile care vizează educarea şi formarea în achiziţii publice constau în:

(i) introducerea calificării în achiziţii publice în registrul de calificări din sectorul educaţiei superioare din România. Universităţile vor include această calificare în oferta educaţională;

(ii) programe obligatorii de formare în achiziţii publice - incluzând acumularea cunoştinţelor necesare şi a competenţelor solicitate, precum şi dezvoltarea şi implementarea unui program de instruire în achiziţii publice, specializat şi de durată;

(iii) introducerea unui atestat profesional în achiziţii publice.

De asemenea, se are în vederea stabilirea unui sistem de premiere pentru specialiştii în achiziţii publice. Următorii paşi ce vor fi întreprinşi către profesionalizare vor avea loc în anul 2016 prin efectuarea unei analize cost-beneficiu care să determine un sistem de premiere pentru personalul cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice.

Nu în ultimul rând, Strategia prevede reglementarea unei funcții generale cu denumire specifică pentru personalul cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, prin modificări ce vor fi aduse Legii funcționarului public - Legea 188/1999 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reamintim că Strategia națională privind achizițiile publice din România a fost adoptată prin Hotărârea nr. 901 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 25 noiembrie 2015.

Măsurile prevăzute în Strategie trebuie implementate în anul 2016. Fiind condiționalitate ex-ante impusă de Comisia Europeană, neimplementarea Strategiei poate atrage suspendarea fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.