Proiecte legislative in dezbatere

« Înapoi

Proiect de INSTRUCȚIUNE emisă în aplicarea prevederilor art. 186 și art. 190 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - publicat în data de 18.08.2015