Proiecte legislative in dezbatere

« Înapoi

Propuneri modificări H.G. nr. 925/2006

22 Ianuarie 2013

Propuneri modificări H.G. nr. 925/2006

Tabel comparativ -  modificari propuse a fi aduse Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Descarca documentul

................................................................................................................................................................................................

27 Iulie 2012

Propuneri modificări H.G. nr. 925/2006


................................................................................................................................................................................................