« Back

Hotărârea Guvernului nr. 322 pentru modificarea şi completarea anexei la HG nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.