Comunicat de presa

« Back

ANAP în 2015: patru legi europene, o Strategie - cheie, o nouă instituție. Rezultate de impact în numai patru luni

Agenția Națională pentru Achiziții Publice și-a început efectiv activitatea, în noua formulă, în septembrie 2015. În numai patru luni, ANAP a finalizat noua legislație, care implementează cele patru Directive Europene, cu termen limită aprilie 2016 pentru toate Statele Membre. De asemenea, a finalizat Strategia Națională în domeniu - condiționalitate ex-ante pentru fondurile UE 2014-2020, ce conține o listă consistentă de măsuri ce trebuie implementate în 2016, pentru a nu risca suspendarea finanțărilor europene.

Măsuri realizate, în detaliu:

  • S-a înființat Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) prin O.U.G. nr. 13/2015, ca instituție publică în subordinea Ministerului Finanțelor Publice (MFP), responsabilă de implementarea reformei în domeniu; HG nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice a detaliat rolul acestei structuri în cadrul sistemului;
  • Noul pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice, aprobat în ședința de Guvern din 27 octombrie, în prezent aflându-se în dezbaterea Parlamentului.
  • Acestea sunt: Legea achizițiilor publice (clasice); Legea privind achizițiile publice sectoriale, Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
  • Începerea elaborării legislației secundare - norme de aplicare a legilor menționate, plus a celei terțiare: ghiduri și recomandări;
  • ·         A fost aprobată Strategia Națională în domeniul achizițiilor publice în data de 27 octombrie 2015; Măsurile incluse în Strategie vizează realizarea unui set de acțiuni în perioada 2015-2016, cu efecte pentru întreaga perioadă de programare bugetară 2014-2020. Nerespectarea termenelor asumate prin planul de acţiune aferent Strategiei poate avea ca efect suspendarea automată a plăților pe toate programele cu finanțare europeană.
  • Noul cadru instituțional stabilit, de monitorizare și implementare a măsurilor din Strategie (Decizia nr. 236/2015) prin înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice cu rolul de a sprijini ANAP în realizarea măsurilor prevăzute în Strategie; prima reuniune a avut loc în data de 26 octombrie;
  • Protocolul de colaborare inter-instituțională, semnat, pentru asigurarea coerenței și consecvenței interpretărilor între instituții cu atribuții specifice în domeniul achizițiilor publice;
  • Lansarea chestionarelor pentru analiza privind profilul general și atribuțiile angajaților care se ocupă de achiziţiile publice din cadrul autorităților contractante (autorități centrale și locale). Analiza preliminară a fost finalizată în primele zile ale anului 2016. Rezultatul poate fi găsit aici (link: http://bit.ly/1ZnmM69). Aceasta este prima etapă din măsurile prevăzute în Strategie pentru profesionalizarea personalului și fundamentarea creării funcției de consilier achiziții publice.
  • Dezbateri susținute de ANAP, la nivel regional, pentru pregătirea profesională a personalului din sistemul de achiziții, în legătură cu impactul generat de aplicarea masurilor din Strategie, respectiv de intrarea în vigoare a noului pachet legislative (acestea vor continua și în 2016);
  • Asistență tehnică de la Banca Mondială și Banca Europeană pentru Investiții: pregătirea Memorandumurilor de înțelegere, acestea fiind necesare ca sprijin pentru implementarea celor mai importante măsuri din Strategie. (Ulterior, ambele Memorandumuri au fost semnate și urmează a fi aprobate prin Hotărâre de Guvern).