Comunicat de presa

« Back

Lansare consultări publice asupra proiectului de Norme metodologice de aplicare a Legii achizițiilor publice (clasice)


Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), organizează o serie de consultări publice pe marginea proiectului de Norme metodologice la Legea achizițiilor publice (clasice) la care sunt invitate să participe toate părțile interesate. În acest context, vor fi organizate sesiuni de dezbateri, având următorul calendar:

  • 27 Ianuarie. Grup țintă: În principal, autorități contractante. Vor fi invitate autoritățile centrale, companiile de stat, asociațiile relevante ale autorităților locale. Pentru această dezbatere se vor putea înregistra și orice alte entități ce se încadrează în categoriile menționate mai jos.

Înscrierea, prin completarea acestui formular:  http://goo.gl/forms/20iNRKZuHW

Vor mai urma:

  • 28 Ianuarie. Grup țintă: Mari investitori străini și români (structuri reprezentative, precum asociații profesionale, camere de comerț) și ambasade.
  • 03 Februarie: Grup țintă: IMM-uri, societatea civilă, organizații profesionale ale experților, mediul academic. Pentru această dezbatere se vor putea înregistra și orice alte entități ce se încadrează în categoria  menționată
  • 10 Februarie: Grup țintă: Instituții de control și alte instituții relevante din sistem.

Pentru aceste trei dezbateri, vor fi transmise invitații și vor fi publicate formulare de înregistrare în perioada următoare.

Precizăm că locația consultărilor va fi comunicată prin email celor care se înregistrează prin intermediul formularului menționat.

Proiectul norme metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice a fost publicat la data de 15 ianuarie 2016.

În urma sesiunilor de consultări, ANAP va centraliza toate propunerile/sugestiile primite, acestea vor fi integrate în proiect și, ulterior, va mai fi publicată o versiune consolidată a proiectului. Și aceasta, la rândul ei, va fi supusă unei etape de consultări publice – cea prevăzută de Legea nr. 52/2003 a transparenței decizionale.

Biroul de presă

18 Ianuarie 2016