Comunicat de presa

« Back

Noutăți în Normele de aplicare a Legii privind achizițiile publice

Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională pentru Achiziții Publice a publicat vineri, 15 ianuarie, spre consultare publică o variantă de lucru a proiectului Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Achizițiile publice (clasice).

Principalele noutăți pe care le aduc acest norme se referă la modalitatea de consultare a pieței, reguli pentru evaluarea în avans (ex-ante) a documentației de atribuire, explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preț" și „costul cel mai scăzut", aplicarea procedurii simplificate.

Spre exemplu, sunt detaliate criteriile de atribuire „calitate-preț" și „costul cel mai scăzut", care au fost introduse ca elemente de noutate prin Legea achizițiilor publice.

Se precizează că aplicarea criteriului de atribuire „calitate-preț" este obligatorie în cazul contractelor având ca obiect prestații intelectuale (de natura celor de consultanță/asistență tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare, sau altele asemenea, aferente unor proiecte de complexitate ridicată), iar stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare, unde ponderea alocată factorului preț nu poate fi mai mare de 40%.

Un alt exemplu se referă la detalierea modului în care autoritatea contractantă va realiza consultarea pieței. Astfel, anunțul prin care se inițiază consultarea pieței, ce va fi publicat în SEAP, trebuie să conțină o serie de elemente obligatorii, iar autoritatea contractantă are la dispoziție mai multe variante pentru a desfășura efectiv procesul de consultare și a utiliza propunerile/comentariile primite. Aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potențiale soluții tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autorității contractante, precum și aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi, posibilitatea solicitării de oferte alternative și altele asemenea.

În plus, prin această primă versiune a proiectului, se propune, în spirit de transparență, ca toate tipurile de proceduri să fie desfășurate, ca regulă, integral prin mijloace electronice (on-line).

O selecție a celor mai importante zece noutăți incluse în proiectul Normelor metodologice puteți găsi în documentul atașat.

Precizări:

  • Proiectul publicat spre consultare publică vineri, 15 ianuarie, este o primă versiune, pentru care ANAP dorește să obțină contribuții de substanță de la toate părțile interesate. 
  • ANAP va centraliza toate propunerile/sugestiile primite, acestea vor fi integrate în proiect și, ulterior, va mai fi publicată o versiune consolidată a proiectului. Și aceasta, la rândul ei, va fi supusă unei etape de consultări publice – cea prevăzută de Legea nr. 52/2003 a transparenței decizionale.
  • ANAP va publica la începutul săptămânii viitoare un calendar al dezbaterilor pe care le va organiza pe marginea acestui proiect, la care vor fi invitate toate părțile interesate. De asemenea, va fi publicat un formular prin care cei interesați vor putea să transmită electronic propunerile/comentariile.

Proiectul normelor metodologice de aplicare a legii privind achiziţiile publice poate fi consultat aici.

Biroul de Presă

15 ianuarie 2016