Comunicat de presa

« Back

Must know: Ghid online cu informații practice, în pregătire

În sprijinul aplicării noii legislații în achizițiile publice, va fi realizat în lunile următoare un ghid online (web-based guideline) prin care vor fi oferite autorităților contractante și operatorilor economici informații practice necesare în activitatea de zi cu zi. Ghidul online va fi adaptat permanent și dezvoltat în funcție de nevoile celor care se ocupă efectiv de procedurile de achiziții.

Astfel, practicienii vor avea la dispoziție instrucțiuni de aplicare în practică a prevederilor legale, documente standardizate, exemple etc.

Autoritățile contractante vor putea folosi formate standard de documente (de exemplu: referat de necesitate, o structură studiată a caietului de sarcini care să poată fi adaptată în funcție de specificul achiziției, modele standard de clauze contractuale). În funcţie de etapa procedurii, un achizitor va găsi în web-based guideline îndrumări concrete. Spre exemplu, în etapa de pregătire a documentaţiei vor fi disponibile informaţii despre strategia de contractare (analiza pieței, structura valorii estimate).

Pentru redactarea specificaţiilor tehnice, persoanele care se ocupă de documentație vor fi îndrumate să descrie necesităţilor şi să nu introducă detalii care ar putea afecta concurența (spre exemplu: dacă se achiziționează un aparat de aer condiţionat este important să spui unde îl folosesti şi ce contrângere de amplasament ai. Nu este relevant să stabileşti din start o dimensiune anume).

De asemenea, vor fi disponibile modele de strategie de contractare care vor ajuta achizitorii să estimeze corect durata necesară a elaborării ofertelor. O greșeală frecventă a fost stabilirea unei durate cât mai mici pentru elaborarea ofertelor, aspect ce s-a reflectat în calitatea îndoielnică a ofertelor depuse și s-a concretizat în extinderea duratei de evaluare.

Pentru președintele comisiei de evaluare vor fi disponibile modele de proces verbal de deschidere, de de raport de atribuire, procese verbale intermediare sau adrese prin care se solicită clarificări. De asemenea, vor fi puse la dispoziția acestora scenarii de evaluare care să-I ajute să trateze obiectiv ofertanţii etc.

Pentru etapa de semnare a contractului, autoritățile contractante vor găsi în web-based guideline clauze contractuale care să asigure un echilibru al riscurilor.

Ghidul va fi realizat de experții Agenției Naționale pentru Achiziții publice care vor beneficia de asisitență tehnică printr-un proiect cu fonduri europene. De asemenea, va reprezenta principalul instrument în procesul de profesionalizare a personalului cu atribuții în derularea procedurilor de achiziții, din cadrul autorităților contractante.  

Alte informații:

Realizarea și publicarea ghidului este prevăzută în Strategia națională pentru domeniul achizițiilor publice. (Capitolul 1, punctul D).

Măsurile incluse în Strategie vizează realizarea unui set de acțiuni în perioada 2015-2016, cu efecte pentru întreaga perioadă de programare bugetară 2014-2020. Nerespectarea termenelor asumate prin planul de acţiune aferent Strategiei poate avea ca efect suspendarea automată a plăților pe toate programele cu finanțare europeană.

Ghidul online va determina, potrivit Strategiei o schimbare esențială la nivelul întregului sistem de achiziţii publice și „este de aşteptat să antreneze şi o schimbare de mentalitate: în locul abordării actuale, cu accent pe respectarea unei legislaţii excesiv de prescriptive, ghidul va oferi informaţiile practice necesare autorităţilor contractante pentru ca, dincolo de asigurarea conformităţii cu prevederile legale, acestea să înţeleagă în profunzime şi să implementeze principiile generale ale achiziţiilor publice consacrate în directivele europene."

Biroul de presa

20 Ianuarie 2016