Comunicat de presa

« Back

Raportul MCV: Înființarea ANAP, rol major în lupta anticorupție. Strategia în achiziții trebuie pusă în aplicare

Recentul raport al Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV) și Raportul tehnic pentru România, care îl însoțește, includ o serie de mențiuni despre noutățile din domeniul achizițiilor publice.

„Ca singura agenție pentru achiziții, responsabilă cu toate funcțiile majore din domeniu, ANAP are potențialul de a întări componenta non-penală a luptei împotriva corupției din domeniul achizițiilor publice printr-un control îmbunătățit, prevenție și supervizare.", se arată în raportul tehnic.

Totodată, în rândul recomandărilor pentru România formulate prin documentul Comisiei se numără următorul punct:

Ar trebui să se pună în aplicare noua strategie și planul de acțiune în materie de achiziții publice, asigurând un cadru anticorupție solid din punct de vedere al cadrului juridic, al mecanismelor instituționale și al capacității administrative, aplicând măsuri de prevenire și depistare a conflictelor de interese și demonstrând că încălcările sunt sancționate în totalitate.

Detalii despre modificările din domeniul achizițiilor publice (fragment; paginile 37-38 din Raportul tehnic):

„O nouă strategie în domeniul achizițiilor publice și un plan de acțiune au fost dezvoltate pentru a rezolva deficiențele din sistem și pentru a implementa directivele UE ; aceasta include obiectivul de a adapta structurile instituționale și mecanismele interne la necesitățile majore ale acțiunilor anticorupție din noul cadru legislativ.

Un pas pozitiv din strategie este înființarea unei funcții de monitorizare și supervizare care integrează riscurile asociate corupției și conflictelor de interese în abordarea controlului ex-ante din domeniul achizițiilor publice. Strategia va necesita anumite schimbări importante în sistem – care includ chestiuni fundamentale identificate în trecut, precum fragmentarea controalelor ex-post și tendința de a se baza pe controale care s-au axat pe aspectele formale ale procesului de achiziție, fără să ia în considerare aspecte calitative. Pentru a asigura concordanța cu obiectivele noilor Directive europene, vor fi necesare eforturi în continuare pentru a pune în aplicare noi structuri legislative și instituționale pentru a asigura că verificările se aplică tuturor factorilor de decizie care expuși la conflicte de interese.

O nouă instituție publică a fost creată, Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Aceasta îmbină funcțiile îndeplinite în trecut de ANRMAP (legislație, consiliere operativă și funcțională, verificări ex-ante ale documentației de atribuire, control ex-post, monitorizare și coordonare internațională și UCVAP (control ex-ante la nivelul evaluării ofertelor). Coordonarea slabă între aceste două funcții a fost identificată ca fiind o problemă, în trecut.

ANAP va fi responsabilă și de elaborarea politicilor, incluzând inregrarea riscurilor de corupție și prevenire a corupției în decizii din domeniul politicilor publice, precum alocarea de fonduri pentru achiziții.

Ca singura agenție pentru achiziții, responsabilă cu toate funcțiile majore din domeniu, ANAP are potențialul de a întări componenta non-penală a luptei împotriva corupției din domeniul achzițiilor publice printr-un control îmbunătățit, prevenție și supervizare".

Toate acestea, arată documentul, în contextul în care Raportul MCV de anul trecut a menționat „lipsuri persistente în domeniul achizițiilor, în legătură în special cu capacitatea și gradul de expertiză al personalului care se ocupă de procedurile de achiziții, atât la nivel național cât și local, lipsa stabilității și fragmentarea cadrului legislativ și calitatea competiției în domeniu. În timp ce anumiți pași au au fost făcuți la nivelul designului insituțional și la nivel legislativ, corupția rămâne o zonă de preocupare".

De asemenea, raportul amintește importanța sistemului PREVENT, care va deveni principalul instrument pentru conflictele de interese înaintea semnării unui contract și ANAP va avea o structură dedicată colaborării cu instituțiile de resort, de exemplu ANI. DNA și alte instituții anti-corupție.

Comisia a publicat în domeniul cel mai recent raport privind măsurile întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și combaterea corupției, în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV)Raportul prezintă progresele continue realizate în direcția îndeplinirii obiectivelor MCV și reliefează aspectele care necesită măsuri suplimentare. 

Mai multe detalii despre raport, în comunicatul Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/romania/news/27012016_raportul_mcv_al_comisiei_europene_romania_ro.htm

Biroul de Presă

30 Ianuarie 2016