Comunicat de presa

« Back

Simplificare majoră în documentele depuse de ofertanți la procedurile de achiziții publice

Comisia Europeană a adoptat noul "Document unic pentru achizițiile publice europene (DUAE)"/European Single Procurement Document (ESPD), acesta fiind publicat în Jurnalul Oficial al UE în data de 6 ianuarie 2016. DUAE va reduce considerabil sarcina administrativă pentru companiile care participă la procedurile de achiziții publice.

 DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, în formă extinsă, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe, care trebuie depuse în prima etapă, la procedura de achiziție. 
Astfel, se evită prezentarea unui număr semnificativ de certificate sau alte documente legate de criteriile de calificare și selecție, de către candidați/ofertanți.

Formularul standard ar trebui să furnizeze, totodată, informații relevante cu privire la entitățile pe ale căror capacități se bazează operatorul economic (terț, subcontractant), astfel încât verificarea informațiilor respective să poată fi efectuată în același timp cu verificarea referitoare la principalul operator economic și în aceleași condiții.

Prin centralizarea unor informații și simplificarea documentelor, introducerea DUAE va ajuta implicit la reducerea perioadei de evaluare a ofertelor.

Documentul vine în completarea noii legislații din domeniul achizițiilor publice care a fost adoptată de Guvern și se află în prezent în dezbaterea Parlamentului; acesta putând fi aplicat în România odată cu intrarea în vigoare a noilor legi.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/7 al Comisiei Europene, adoptat în 05.01.2016, de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L3/06.01.2016 
Textul din Jurnalul Oficial al UE, în limba română, aici: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007 
Comunicatul Comisiei Europene pe acest subiect, aici:

http://ec.europa.eu/romania/news/05012016_document_unic_achizitii_publice_europene_ro.htm