Comunicat de presa

« Back

Specialiștii din ANAP lucrează la elaborarea legislației secundare în domeniul achizițiilor publice

 

În prezent specialiștii Agenției Naționale pentru Achiziții Publice lucrează la elaborarea normelor de aplicare a noilor legi în domeniul achizițiilor publice, urmând ca până la data de 15 decembrie a.c. să fie finalizat un prim draft aferent normelor de aplicare a legii privind achizițiile clasice. Ulterior finalizării acestuia, instituția noastră va supune atenției tuturor părților interesate textul actului normativ.

Mai mult, la începutul anului 2016, ANAP intenționează să supună consultării publice și ultimele două acte normative care stabilesc modul de aplicare a legislație primare, mai exact normele de aplicare a legii privind achizițiile sectoriale precum și cele ale legii privind concesiunile de servicii și concesiunile de lucrări.

Precizăm că în procesul de elaborare a legislației secundare în domeniul achizițiilor publice au fost deja integrate obiectivele și direcțiile de acțiune pentru reformarea sistemului cuprinse în H.G. nr. 901 din 27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

Reamintim că după adoptarea legislației primare precum și a normelor de aplicare în domeniul achizițiilor publice, următorul pas îl reprezintă elaborarea legislației terțiare și a ghidurilor de bune practici.

8 Decembrie 2015

Biroul de Presă